Phòng ngủ: WC:
Loại BĐS:
Xây dựng: CĐT:
Hướng: Pháp lý:
Trạng thái:Đã bán
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Loại BĐS:
Pháp lý:
Xây dựng:
CĐT:
Hướng:
Trạng thái:Đã bán